Colectare deseuri Menajere Cluj

ECO-METROPOLITAN

Colectare deseuri Menajere Cluj reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre ECO-METROPOLITAN - Colectare Deseuri Cluj-Napoca.


Daca aveti nevoie de: Colectare deseuri Menajere Cluj
contactazeaza-ne completand formularul de aici

Descriere Colectare deseuri Menajere Cluj

Despre noi

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (A.D.I.) Eco-Metropolitan Cluj s-a constituit în scopul înfiinţării, organizării, reglementării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de salubrizare a localităţilor pe raza de competenţă a unităţilor administrativ - teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional înființării, modernizării și/sau dezvoltării a sistemelor de utilități publice aferente Serviciului pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia.

Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Eco-Metropolitan Cluj este dl. Mînzat Marius-Dorel, președintele Consiliului Județean Cluj. Organul executiv de conducere al Asociației este Consiliul Director format din Președintele Asociației, precum și doi membri numiți de Adunarea Generală a Asociației, respectiv primarul municipiului Cluj Napoca, dl. Emil Boc și primarul municipiului Dej, dl. Costan Morar. De asemenea, Directorul Asociației este dl. Ec.Bogdan Costea, acesta fiind numit de Consiliul Director al Asociației.
Membrii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Eco-Metropolitan Cluj

Membrii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Eco-Metropolitan Cluj sunt reprezentați de cele 81 de Unități Administrativ Teritoriale din județul Cluj (U.A.T.) și Consiliul Județean Cluj (vezi tabelul membrilor). Asociaţii declară că interesul comun ce stă la baza constituirii Asociaţiei este interesul general al autorităților locale din județul Cluj privind:
îmbunătăţirea calităţii serviciului de salubrizare, în condiţiile unor tarife şi / sau taxe care să respecte limitele de suportabilitate ale populaţiei şi principiul „poluatorul plăteşte”;
atingerea şi respectarea standardelor europene privind protecţia mediului înconjurător;
creşterea capacităţii de atragere a fondurilor pentru finanţarea investiţiilor necesare în infrastructura tehnico - edilitară aferentă serviciului de salubrizare.
Regulamentul, elaborat în baza prevederilor legale în vigoare Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice; Legea 101/2006 privind serviciul de salubrizare al localităților și Ordinul 110/2007 privind elaborarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților, are drept scop reglementarea funcționării serviciului de utilitate publică pentru salubrizarea județului Cluj, realizat în vederea implementării proiectului “Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Cluj.”

Galerie foto