Colectare deseuri Menajere Botosani

Urban Serv SA

Colectare deseuri Menajere Botosani reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre Urban Serv SA - Colectare Deseuri Botosani.


Daca aveti nevoie de: Colectare deseuri Menajere Botosani
contactazeaza-ne completand formularul de aici

Descriere Colectare deseuri Menajere Botosani

   Misiunea URBAN SERV este de a asigura servicii moderne și performante în folosul comunității botoșănene pe domeniile salubritate, administrare piețe și administrare cimitire, respectând regulile și procedurile impuse de standardele de calitate.
   Cu o garnitură de specialiști, unii dintre ei lucrând de o viață în activitatea de gospodărire comunală, în cele aproape două decenii de funcționare URBAN SERV s-a impus în existența cotidiană, răspunzând cu promptitudine solicitărilor comunității și așteptărilor acesteia.
   Activitatea complexă este structurată pe domeniile salubrizare, administrare piețe și administrare cimitire.
   URBAN SERV colectează deșeuri menajere și asimilabile cu acestea de la populație - asociații de locatari/proprietari, populație case, agenți economici, instituții, deservind în total circa 6.000 de clienți din municipiul Botoșani.
   URBAN SERV asigură permanent salubrizarea căilor publice ale municipiului Botoșani pe bază de grafice și programe zilnice de lucru, activitatea constând în măturarea manuală și mecanizată cu mașini autospeciale a trotuarelor și carosabilului, evacuarea conținutului coșurilor stradale, curățatul și transportul zăpezii de pe căile pietonale ale municipiului precum și îndepărtarea gheții și combaterea poleiului.
   Toată această activitate desfășurată este atent monitorizată de reprezentanții autorizați ai Primăriei Municipiului Botoșani.
   URBAN SERV colectează și transportă la solicitarea persoanelor fizice și juridice, pe baza unei comenzi, și alte tipuri de deșeuri cum ar fi: deșeuri provenite din demolări; deșeuri agricole provenite de la unități agricole sau zootehnice; crengi rezultate din tăierea și curățarea copacilor. URBAN SERV își desfășoară activitatea de transport a deșeurilor municipale cu personal adecvat și mijloace de transport specializate, în condițiile de protejare a mediului și a sănătății publice.
   Managementul integrat cu colectarea selectivă a deșeurilor - este abordat de către URBAN SERV prin derularea unui program ce cuprinde case, instituții publice și agenți economici din municipiul Botoșani. De câțiva ani, pe acest domeniu s-a statornicit o colaborare fructuoasă cu Asociația ECOTIC București, unitatea participând alături de aceasta, de Primăria Municipiului și de Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani la campania „Împreună pentru un mediu curat!”
   Ca administrator al piețelor din municipiul Botoșani, URBAN SERV este preocupată permanent atât de modernizarea spațiilor acestora cât și de crearea condițiilor propice de desfășurare a activității producătorilor particulari și a agenților economici.
   Afiliată la Asociaţia Administratorilor de Pieţe din România, URBAN SERV participă la eforturile acesteia privind crearea la nivel național a unei strategii integrate, coordonate de experți în materie, cu impact pozitiv semnificativ atât pentru producătorii agricoli și satul românesc cât și pentru consumatorii finali.
   Obiectivul nostru prioritar rămâne asigurarea unor servicii moderne și performante, satisfacerea cerințelor și așteptărilor tuturor clienților noștri, actuali și potențiali, cu servicii de calitate.

Produse si Servicii

Urban Serv SA Botoșani asigura urmatoarele servicii:

  • colectare;
  • transport;
  • depozitare deșeuri nepericuloase;
  • administrare piețe;
  • administrare cimitire.
  • maturatul stradal

Galerie foto