Deseuri din constructii si demolari

Deseurile din constructii si demolari reprezinta una dintre cele mai grele si mai voluminoase fluxuri de deseuri generate in UE. Reprezintă aproximativ 25 % - 30 % din totalul deseurilor generate in UE si este format din numeroase materiale precum beton, cărămizi, gips, lemn, sticla, metal, plastic, solvenți, azbest și sol excavat, dintre care multe pot fi reciclate.

Deseurile din constructii si demolari provin din activitati, cum ar fi constructia de cadiri si a infrastructurii civile, demolarea totala sau partiala a cladirilor si a infrastructurii civile, planificarea si intretinerea drumurilor. In unele tari, chiar si materialele de nivelare a terenurilor sunt considerate deseuri din constructii si demolari.

Deseurile din constructii au fost identificate ca fiind un flux de deseuri prioritar de catre Uniunea Europeana . Exista un potential ridicat de reciclare si reutilizare a deseurilor din constructii, deoarece unele dintre componentele sale au o valoare mare de resurse. În special, există o piață pentru reutilizarea agregatelor provenite din deșeuri din constructii si demolari in drumuri, drenaj și alte proiecte de construcții. Tehnologia pentru separarea si recuperarea deseurilor din constructii si demolari este bine stabilita, usor accesibila si nu prezinta costuri mari.

Unul dintre obiectivele Directivei-Cadru privind deseurile (2008 / 98 / CE) este de a oferi un cadru pentru trecerea catre o societate a reciclarii europene cu un nivel ridicat al eficientei utilizării resurselor. In special, articolul 11.2 prevede ca "statele membre iau masurile necesare destinate realizarii ca pana in 2020, un minimum de 70 % (în greutate) de constructie nepericuloase si deseuri din demolari, cu excepția materialelor naturale definite la categoria 17 05 04 in lista de deseuri trebuie sa fie pregatite pentru reutilizare, reciclate in centre de colectare deseuri constructii sau supuse altor operatiuni de valorificare materiala" (inclusiv operatiuni care utilizeaza deseuri pentru a inlocui alte materiale).